Ponències

“CANVI D’ÈPOCA I PROTAGONISME CIUTADÀ”
Joan Subirats

​ Les dinàmiques de participació ciutadana en la lògica de funcionament del sistema deocràtic representatiu es basen en els moments electorals, la possible militància a partits polítics i les finestres d’oportunitat que certes normes i institucions preveuen.

La visió és bàsicament institucional, jeràrquica, unidireccional i funcional. El canvi d’època que estem atravessant genera forts processos de desintermediació que afecten a tota mena d’organismes, sectors i institucions. No són cap excepció les institucions polítiques representatives, en qualsevol dels nivells de govern.

Si parlem de co-creació, de co-disseny o co-prooducció, com a expressions que posen de relleu el canvi de rol dels ciutadans-usuaris en moltes dinàmiques vitals i socials, sembla també oportú veure com afecten els canvis actuals a les dinàmiques institucionals de la democràcia representativa.

Es generen noves oportunitats de protagonisme ciutadà en molts diferents espais i situacions.

Convé veure oportunitats i problemes que això genera i quines perspectives de canvi en la política i en les polítiques tot plegat planteja.

“CONSTRUIR EN COL·LECTIU”
A càrrec de Cooperativa d’Arquitectes La Col.

Qui dissenya les nostres ciutats i els seus edificis? Arquitectes? Polítics? Constructores? Normalment és així, però cada dia més persones volen decidir sobre l’entorn que habiten. Nosaltres creiem que les ciutats les han de fer els seus ciutadans. En els últims anys hem vist un augment de projectes arquitectònics i urbanístics participatius. Aquests projectes han estat un laboratori de noves eines que han demostrat molts bons resultats. Estem vivint un renaixement de la participació, que busca noves formes d’empoderar realment a la ciutadania i arribar a grups que tradicionalment n’havien quedat exclosos: dones, joves, immigrants,… Tot i això hi ha una mancança de texts de referència sobre participació ciutadana en temes de ciutat, en especial arquitectura i urbanisme. El màxim que trobem són articles dispersos en publicacions d’àmbit social o la difusió parcial que fan empreses, entitats i administracions dels seus projectes. Amb la publicació de “Construir en col·lectiu” volem distingir la qualitat dels processos participatius i les seves eines, difondre les bones pràctiques i cultivar la cultura de la participació en la nostra societat.

 

Xerrades i conferències

BIENVENIDO CIUDADANO PRODUCTOR
A càrrec de Javier Creus
Las ciudades inteligentes necesitan —para serlo— de ciudadanos inteligentes que sepan alimentarla de datos, interpretar sus informaciones y participar activamente en el diseño y uso de sus servicios. Hasta aquí hay un acuerdo unánime entre gobiernos, ciudades, empresas y ciudadanos. Después, la situación se complica: ‘ciudadano’ no significa exactamente lo mismo para cada uno. Hablaremos de la ciudad colaborativa, de optimizar más que de maximizar, de la creatividad como precondición a la inteligencia, del descubrimiento, de la combinación de criterios y visiones, del proyecto de un nuevo civismo urbano que concilie intereses y converja en mejoras colectivas. Creadores de ciudad.

LA REANIMACIÓ DELS ESPAIS URBANS EN LATÈNCIA: COOPERACIÓ ENTRE AGENTS
A càrrec de Mireia Valls, ZizelkaUrbs

L’urbanisme dels darrers anys no ha abordat amb convenciment la reconquesta dels espais desocupats, els espais en latència de la ciutat construïda. La reanimació d’aquests Buits Urbans cap a noves oportunitats col·lectives és un repte que evoca a entendre la ciutat com un conjunt d’espais en transformació permanent. Són processos que fomenten la cohesió social, la participació transversal i la implicació ciutadana. Són processos que posen la ciutat relacional i funcional per sobre de la ciutat finalista, posant de manifest que els espais democràtics són els espais de canvi.

TIMEFOUNDER I LES PLATAFORMES COOPERATIVES

A càrrec d’Alvaro Solache i Jordi Martínez

Presentació de l’App Timefounder, que proposa una manera de gestionar projectes de manera Cooperativa.  Xerrada teatralitzada en la que parlarem de quins son els principals problemes estructurals dels actuals models laborals i de com les plataformes cooperatives facilitaran passar un model de empresaris i treballadors a un model on tots els agents implicats en el desenvolupament, millora d’una obra, producte poden formar part de la presa de decisions i del dret a gaudir de futurs beneficis. ​

RAIDERS OF THE LOST ARKITECTURE

A càrrec de Manuel Domínguez, Zuloark

«Como cada uno de nostros era varios en total ya éramos muchos» Gilles Deleuze.

Workshops

Les ciències socials entren al COAC en forma de Tallers monogràfics: Comunicació, Tecnologies 2.0… Go Social!

MAPAS DE EXPERIENCIA

A càrrec de Ariel Guersenzvaig
Un mapa de experiencia muestra el recorrido de una persona en su interacción con un servicio, producto o entorno. El mapa muestra la relación de esta persona con un ecosistema de experiencia (otros productos, entornos, servicios, otras personas).

Mapear la experiencia desde una perspectiva humana, donde la persona ocupa un lugar central puede servir a para mejorar la calidad de los resultados que diseñamos, para lograr que, ademas de mejores, sean mas innovadores y mas humanos.

En este taller realizaremos una primera experiencia, concentrada, de esta técnica que nos permitirá ver que la técnica es útil para obtener mejores resulatados finales, pero que también es una potente
herramienta de colaboración durante el proyecto.

COOPERATIVES D’ARQUITECTES, SESSIÓ OBERTA.
A càrrec de Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell i Cooperativa d’Arquitectes La Col.

Taller sobre la constitució de cooperatives d’arquitectes.

Benvinguda del primer dels tallers bimensuals a càrrec del degà i del president de la direcció general de cooperatives de la Generalitat de Catalunya.

Explicació de l’experiència cooperativa a càrrec de Carles Baiges, arquitecte de la Cooperativa d’Arquitectes La Col.

Sessió oberta de preguntes per part dels assistents i resposta de l’advocada Cristina Grau, experta en dret de cooperatives.

Tancament a càrrec de Marc Longaron, director de la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell.

FENT PINYA

A càrrec d’Álvaro Solache, TeamTowers.

Taller de desenvolupament dels valors que faciliten la cooperació i les competències del treball en equip: Iniciativa, Confiança, Compromís, Flexibilitat, Comunicació i Concentració.

Durant una hora i mitja ens convertirem en una colla castellera i viurem l’experiència de fer un assaig i una actuació plegats per, al final compartir quins aprenentatges en emportem i de quina forma podem aplicar-los al nostre context. ​

Debats

Volem finalitzar les Jornades amb unes Conclusions. Abordarem dos aspectes:

a) Com ens hem de formar com arquitectes per abordar els processos de participació ciutadana?
b) Quines condicions s’haurien d’assolir per a que els processos de participació siguin satisfactoris?

S’acomiadaran les Jornades amb una Lectura de les Conclusions, en forma de Propostes:

a) Propostes sobre Formació, adreçades a les Escoles d’Arquitectura i a les organitzacions que ofereixen formació als arquitectes.
b) Propostes sobre les Condicions per a la Participació, adreçades a les Institucions, per a assolir una Participació real i satisfactòria.

Dinar de Paella

Dissabte 27, Plaça de Frederic Marès

Cinema

—’Thoughts on Participation’, amb Herman Hertzberger, John Habraken

i Bernard Kohn, un documental de Leve Productora i Cíclica, dirigit per Eva Serrats

‘Landskating’, un documental de Scob, dirigit per Kike Barberà

Pel·lícula proposada per Ecumenòpolis, cicle de cinema i ciutat del COAC, a càrrec d’Ojo Cónico