Definició

Davant la creixent voluntat d’una part de la ciutadania en formar part dels processos de transformació dels espais comuns, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya recolza a través del «Programa de millora de la competitivitat» del Pla Impulsa, unes Jornades centrades en el paper actiu de l’arquitecte dins els processos participatius que tenen per objectiu definir les eines necessàries per a què la participació real sigui possible i satisfactòria.

Punts de partida
Reconeixement i contextualització d’una realitat social: la demanda i desig actual de la ciutadania de formar part dels processos de transformació de la ciutat. Les formes habituals de disseny urbanístic i arquitectònic estan cenyides a un marc d’interessos que exclou la major part d’agents implicats (i/o afectats) per la transformació, principalment veïns i usuaris de l’espai.

 

Reconeixement dels valors de la Intel·ligència col·lectiva a l’hora de desenvolupar un projecte i cercar mecanismes per a fer possible la cocreació. El disseny participatiu consisteix a cercar vies inclusives per integrar en un procés cocreatiu els diferents agents que intervenen en un projecte urbanístic o arquitectònic. Per aquest motiu caldrà que aquests projectes s’articulin en el context d’una forma ad­aptativa i orgànica, transformant-se en un procés col·laboratiu, creatiu i obert que retorni la capacitat de decisió als agents i experts locals.

 

Reconeixement de les mancances en les condicions actuals per a la participació ciutadana.

  • Objectius
    — Oferir formació al col·lectiu d’arquitectes en eines i metodologies de participació ciutadana.
  • — Definir unes condicions adients per al desenvolupament dels processos de participació ciutadana.
  • — Promoure el rol útil de l’arquitecte en projectes i processos de participació ciutadana.
  • — Compartir coneixements/ Coordinar iniciatives

 

A qui està adreçat

Principalment al col·lectiu d’arquitectes que, tant des de la seva condició de ciutadans que formen part de Processos Participatius concrets com per a arquitectes que, des del seu rol professional dins les diferents administracions, tenen la necessitat d’integrar els Processos Participatius en la seva tasca de servei a la ciutadania.

Crèdits

Promou

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – Pla Impulsa — arquitectes.cat

Leve_Projects — levenet.com

Comissariat
Eva Serrats, arquitectura, fotografia, cinema — levenet.com

Francesc Pla, arquitectura — levenet.com

Equip

Àrea de Cultura del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya — coac.net

José Porroche, fotografia — joseporroche.com

Raúl Goñi, direcció creativa, direcció d’art i disseny — goni-studio.com

David Medina, disseny i programació web — medinlu.es

Adrianna Mas, coordinació — levenet.com